Jabatan Perangkaan: Gaji pekerja naik dan ekonomi Malaysia terus berkembang pada 2016

Jabatan Perangkaan Negara melaporkan penengah dan purata gaji & upah bulanan pekerja di Malaysia meningkat 6.2% dan 6.3% masing-masing. Penengah … [Read more...]